rejse topbanner

Rejse- og studielegat

Hvert år i maj tildeler vi tre unge mellem 16 og 30 år vores rejse- og studielegat på kr. 5.000.-

Næste ansøgningsfrist er maj 2019.

Hent ansøgningsskema (PDF)


Betingelser:

  • Man skal være stamkunde i Langå Sparekasse.
  • Rejselegatet skal bruges i studie- eller efteruddannelsesøjemed i udlandet.
  • I tilfælde af afslag fra læreanstalt/ uddannelsessted o.l. borfalder legatportionen
  • Dokumentation for ophold i udlandet skal kunne forevises.
  • Man skal være villig til at skrive om indtryk m.m. efter endt udlandsophold i de lokale aviser.
  • Sparekassen forbeholder sig ret til at se bort fra ansøgninger, der efter direktionens/bestyrelsens skøn ikke opfylder betingelserne.
  • Legatportionen skal være brugt inden 1 år.
  • Ansøger kan kun modtage legatet 1 gang.