Din daglige økonomi med hjælp fra os betyder ro og tryghed

I Langå Sparekasse ved vi hvor vigtigt det er at have overblik og styr på den daglige økonomi.

Løn/Budget

Vil du have bedre styr på din private økonomi – og samtidig få et bedre overblik – så er en løn- og budgetkonto vigtige redskaber i dagligdagen.

Kort

Vi har de typer af kort, som du har brug for.

Mobil og netbank

Du får naturligvis adgang til mobil- og netbank, så du selv kan holde øje og skabe overblik. Der er hjælp at hente både i og uden for vores åbningstid.

Kundeboks

Har du brug for en kundeboks kan vi også hjælpe med det, men dog kun i vores afdeling i Langå.

Valuta

Skal du bruge valuta til rejsen, kan du hæve euro i vores automater i Langå, Stevnstrup og Randers.

Herudover kan du bestille følgende landes valuta til afhentning i kassen i Langå:
USA, England, Norge, Sverige, Polen, Tjekkiet, Thailand, Tyrkiet, Ungarn og Kroatien.

Husk at bestille i god tid – min. 14 dage før afhentning – via mobil- eller netbanken

 


Gode råd om store kontantbeløb

 

Pas godt på dig selv og os ...

Større kontantbeløb indebærer en risiko både for dig og for sparekassens medarbejdere. Med større kontant­beløb i tasken eller i dit hjem udsætter du dig selv for en risiko i form af indbrud eller røveri.

Langt de fleste økonomiske trans­­­ak­tioner foretages i dag elektronisk. Det har betydet, at røverier i penge­institutter efterhånden er meget sjældne. Men i tilfælde af, at der igen kommer mange kontanter i omløb i pengeinstitutterne, kan dette billede i yderste konsekvens ændre sig.

Ombestemmer du dig?

Har du hævet et større kontantbeløb i sparekassen for at opbevare kontanterne andet sted, er det ikke sikkert, du på et senere tidspunkt, bare kan sætte beløbet ind på din konto i sparekassen igen. Dette hænger sammen med, at sparekassen jf. hvidvask­lovgivningen er pålagt at gøre en stor indsats for at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering. Vi er derfor forpligtet til at kunne dokumentere, hvor større kontantindbetalinger stammer fra. Vi vil derfor forlange dokumentation fra dig, hvis du ønsker at indsætte et større beløb på din konto – og her vil din udbetalingskvittering ikke være nok, da sparekassen ikke kan vide, hvad pengene har været brugt til, i den tid de ikke har været på kontoen.

Kundebokse

Sparekassen anbefaler, at du IKKE opbevarer kon­tanter i kundeboksen i Langå. Sparekassens kundebokse er ikke egnet til opbevaring af kontanter, og sparekassens forsikring dækker IKKE det, der ligger i kundeboksen.

Indboforsikring dækker typisk ikke større kontantbeløb

Uanset om kontanter opbevares i sparekassens kundeboks eller hos dig selv, så er det kun din private indboforsikring, der dækker. Sparekassen anbefaler derfor, at du kontakter dit forsikringsselskab inden du hæver et større kontantbeløb, så du ved, hvordan du er dækket.

Betal digitalt som privat og undgå at hæfte for snyd

Regninger på kr. 8.000 og derover inkl. moms, skal du betale med dankort eller netbank overførsel. Betaler du kontant risikere du at skulle betale skat og moms af beløbet, hvis sælgeren snyder med skat og moms.

Hvidvaskloven

Sparekassen er forpligtet til generelt at vide, hvad kunderne bruger os til – og til at overvåge kundernes transaktioner. Du kan derfor opleve, at vi kontakter dig med spørgsmål, når du har hævet eller indsat kontanter. Hvidvaskloven forpligter også Sparekassen til at indberette mistænkelige trans­aktioner til Hvidvasksekretariatet, hvis mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering ikke kan afkræftes.

Langå Sparekasse anvender cookies for at sikre en optimal brugeroplevelse og til opsamling af statistik som bruges til at forbedre hjemmesiden