Bestyrelsen

Langå Sparekasses bestyrelse pr. 21. marts 2017

Michael Kirkebæk Andreasen - Formand

Reg. revisor FRR

Per Nielsen - Næstformand

Dyrlæge

Per Kvorning

El-installatør

Karl Ostrowski

Værkfører

Birthe Rusike

Psykolog

Erik Møller

Statsaut. revisor

Revisionsudvalget

Folketinget vedtog i 2008, at finansielle virksomheder over en vis størrelse skal etablere et revisionsudvalg.Ifølge reglerne skal revisionsudvalget sammensættes af bestyrelsens medlemmer, og mindst ét medlem af revisionsudvalget skal være uafhængig af sparekassen og besidde særlige regnskabsmæssige eller revisionsmæssige kvalifikationer. Formanden for revisionsudvalget i sparekassen er Erik Møller, statsaut. revisor.  

Revisionsudvalget består af: 
Erik Møller, statsaut. revisor (formand for udvalget)
Michael Kirkebæk Andreasen, reg. revisor FRR