topbanner nyheder

 

Nyheder

 
 

 

 • 25.06.2020To solide jyske Sparekasser går sammen

  Bestyrelserne i Langå Sparekasse og Sparekassen Djursland har besluttet at foreslå en sammenlægning af de to Sparekasser.

  En fornuftig beslutning
  Bestyrelsesformændene i Sparekassen Djursland og Langå Sparekasse – Pernille Amstrup-Bønløkke og Michael Kirkebæk Andreasen kalder sammenlægningen ”en fornuftig beslutning”.

  ”Vi har i dag to solide sparekasser, som søger sammen, fordi det efter vores opfattelser giver de bedste fremtidige vilkår for fortsat at være en stærk lokal sparekasse i et udvidet område fra Grenå i øst til Langå i vest”.

  De to sparekasser har derfor besluttet at søge myndighederne om tilladelse til at blive sammenlagt under det fremtidige navn Sparekassen Djursland og med hovedsædet placeret i Langå.

  Kunderne får glæde af sammenlægningen
  Kunderne i Langå Sparekasse og Sparekassen Djursland vil fortsat møde de kunderådgivere, som de kender. Alle nuværende kundeafdelinger i de to Sparekasser fortsætter uændret ligesom alle medarbejdere tilbydes job i den nye Sparekasse.

  Direktører fortsætter
  ”Vi glæder os til at byde såvel kunder som medarbejdere velkomne i den nye Sparekasse” udtaler nuværende direktør i Sparekassen Djursland Peter Lading Sørensen og nuværende direktør i Langå Sparekasse Ole Bonde. De to direktører fortsætter i den nye Sparekasse med Peter Lading Sørensen som adm. direktør og primært ansvar for alle interne afdelinger og Ole Bonde som vicedirektør med ansvar for alle privatkundeafdelinger og den centrale erhvervsafdeling.

  Begge Sparekasser bruger samme datacentral, og det gør at kunderne kommer til at mærke meget lidt til sammenlægningen. Kunderne i Langå Sparekasse vil senere skulle have udskiftet deres betalingskort ligesom netbankløsningen fremover vil skulle findes på den fremtidige fælles hjemmeside.

  Alle praktiske forhold for kunderne kan findes på begge Sparekassers hjemmesider under ”FAQ”.

  Sammenlægningen skal godkendes af begge Sparekassers repræsentantskaber og de offentlige myndigheder i løbet af de kommende måneder.

   

  Yderligere oplysninger:

  Peter Lading Sørensen, direktør i Sparekassen Djursland. Direkte tlf.: 87 86 73 01 eller 51 16 12 98 eller Ole Bonde, direktør i Langå Sparekasse. Direkte tlf.: 87 11 93 33 eller 22 18 04 00

 • 09.06.2020Ordinært repræsentantskabsmøde

  I henhold til sparekassens vedtægter indkalder bestyrelsen herved til ordinært repræsentantskabsmøde

  onsdag den 24. juni kl. 19.00i Langå Sparekasse, Bredgade 10, Langå

  Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om sparekassens virksomhed i det forløbne år
  3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport, herunder den af bestyrelsen foreslåede forrentning af garantkapitalen
  5. Valg af medlemmer til:
   a) bestyrelse
   b) suppleanter
  6. Valg af revisor
  7. Forslag fremsat af direktion, bestyrelse eller repræsentantskabsmedlemmer
  8. Eventuelt

  Se hele indkalelsen her

   

 • 04.06.2020Negative renter på privatkunders indlån

  Langå Sparekasse indfører pr. 1. juli 2020 negative renter for privatkunders indlån. Samtidig ændres forrentningen på enkelte indlånsprodukter. Ændringer og gældende vilkår kan findes her.

 • 13.05.2020FALSKE MAILS, SMS’ER OG TELEFONOPKALD

  Vi oplever et stigende antal henvendelser fra kortholdere der kontakter Nets, da de har modtaget en falsk mail, SMS, eller et telefonopkald fra kriminelle, som håber på at kunne få udleveret personlige oplysninger, med henblik på at misbruge oplysningerne og dermed opnå en økonomisk gevinst.

  Vi anbefaler altid at mails eller SMS’er slettes og at der ikke klikkes på links eller udleveres personlige oplysninger. Hvis der er udleveret personlige oplysninger, så vil vi altid spærre kort og/eller NemID alt efter hvad henvendelse omhandler.

  Kortholdere eller banker ​​kan altid sende eksempler af mails og SMS’er til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., så vil mailen/SMS’en blive analyseret.

  App’en "Mit digitale selvforsvar" kan med fordel downloades. Her kan kortholdere få gode råd og vejledning på hvordan de skal forholde sig.

  Læs mere her

  I kan også læse mere om falske mails og SMS’er på vores hjemmeside

  ​Det er blevet en smule lettere at være en digital dansker, der gerne vil styre uden om de svindlere og IT-kriminelle, der i stigende grad forsøger at lokke følsomme oplysninger eller NemID-koder ud af danskerne.

  Nets er nemlig en af de organisationer, der løbende offentliggør eksempler på forsøg på svindel i appen 'Dit Digitale Selvforsvar', som Forbrugerrådet Tænk, Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden udgav for nyligt.

  Herinde kan brugerne se både advarsler og eksempler på kendte forsøg på svindel-mails, som danskerne har modtaget, og som blandt andet ser ud til at komme fra Nets.

  Brugerne kan også tippe om emails, de selv har modtaget - og se tips til, hvad de kan gøre, hvis skaden er sket, og de er faldet for et fupnummer.

   

  Se nogle eksempler på snyde e-mails og snyde-sms'er nedenfor

  Fælles for telefonopkaldene og snyde-emails og snyde-SMS'er er, at modtageren opfordres til at afgive følsomme oplysninger (netbankkonti, betalingskortnummer, udløbsdato, kontrolcifre, CPR, NemID nøglekort) enten gennem telefonen eller via et link.

  Denne aktivitet er et såkaldt phishing-forsøg, hvor svindlere forsøger at lokke oplysninger ud af NemID-brugere, netbankkunder og kortholdere, med henblik på misbrug af deres NemID nøglekort, netbank-konti eller betalingskort.

  NemID nøglekortet er privat og personligt og må IKKE digitaliseres eller uploades/sendes til andre.

  Hvordan skal du forholde dig?

  Hvis du modtager e-mailen eller sms'en, skal du: 

  • Undlade at opgive nogen form for personlige kortdata
  • Videresende den til Nets' phishing-analyse afdeling, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.(valgfrit)
  • Slette den!

  Hvis du modtager et telefonopkald, skal du:

  • Undlade at opgive nogen form for personlige oplysninger
  • Afbryde forbindelsen

  Har du allerede opgivet dine personlige data, skal du hurtigst muligt kontakte din bank og sørge for at få spærret den/de konti eller det/de betalingskort, du har afgivet oplysninger om.

  Betalingskort

  Når du opretter en Verified By Visa eller MasterCard SecureCode, kan det enten ske på dit eget initiativ på Nets hjemmeside eller direkte i forbindelse med et køb, du selv har initieret, hvor det er et krav at du indtaster denne ekstra kode.

  Vær opmærksom på, at de internationale kortselskaber, Nets eller banker aldrig sender e-mails eller kontakter dig telefonisk for at bede om dit kortnummer, udløbsdato, kontrolcifre, CPR eller PIN-kode.

  NemID

  Nogle phishing-mails linker ind til hjemmesider, der ser troværdige ud, men som er falske kopier. På disse hjemmesider opfordres brugerne til at tage et billede af deres nøglekort og uploade det.

  Nøglekortet må ikke affotograferes eller digitaliseres. NemID og Nets vil aldrig sende mails ud til NemID-brugere for at bede dem om at oploade eller scanne deres nøglekort.

  Smishing – misbrug via SMS

  Ny form for phishing via SMS er dukket op, og har til formål at få dig til - via en SMS- - at afgive enten fortrolige detaljer om dit NemID eller den kode, du ofte skal bruge, når du handler med dit betalingskort på nettet.

  NemID
  Via en SMS kan du blive bedt om, med korrekt angivelse af dit fornavn eller andre personlige oplysninger, at uploade dit nøglekort på en bestemt site, som er angivet med et link. Det er et forsøg på at få fat i de koder, der er på dit nøglekort, så de kriminelle kan anvende dit NemID til at gennemføre misbrug. 

 • 29.04.2020Årets garantmøde udsættes til 2021

  På baggrund af den nuværende situation med COVID-19 og den fortsatte usikkerhed om, hvad der er muligt at afholde og med hvilke restriktioner eventuelle arrangementer vil kunne gennemføres for resten af 2020, har bestyrelsen på mødet i april måned, valgt at udsætte garantmødet der skulle have været afholdt i oktober 2020 til 2021. Ny dato for mødet i 2021 vil blive offentliggjort når ud meldinger fra regering og folketing gør det muligt at afholde arrangementet.

 • 24.04.2020Vi åbner dørene igen

  Vi vælger i Langå Sparekasse at følge den forsigtige genåbning af Danmark som regeringen og folketinget har besluttet at sætte i gang.

  Senest torsdag den 30. april vil kassen i Langå igen være åben hver dag fra kl. 13.

  Allerede fra mandag den 27. april vil kunderne have mulighed for at holde fysisk rådgivningsmøde med vores rådgivere, dog kun efter forudgående aftale, da vi skal være sikre på, at et af vores COVID-19 godkendte møderum er ledige.

  Det er naturligvis fortsat muligt at kontakte sparekassen eller den personlige rådgiver telefonisk eller via kommunikation i netbanken.

  Vi beder vores kunder passe godt på hinanden og overholde de anbefalinger som sundhedsmyndighederne har udsendt herunder at holde en afstand på minimum 2 meter til hinanden. Samtidig beder vi om, at vores kunder ikke kommer i sparekassen, hvis de har symptomer eller i øvrigt føler ubehag, der kan være tegn på COVID-19.

 • 08.04.2020Vi hæver renten på indlån

  Vi har valgt at justere vores indlånsrente med virkning fra 20. april 2020.

  Ændringen betyder, at indlånsrenten hæves fra -0,75 % til -0,60 %.

  Renteændringen gælder for alt indestående på erhvervs-konti.

  For privatpersoner gælder ændringen for indestående på pensionskonti over 25.000 kroner.

 • 08.04.2020Forsinket overførsel af rente på garantkapital for 2019

  Som følge af, at regeringen primo marts indførte forbud mod offentlige forsamlinger på over 10 personer, er repræsentantskabsmødet i sparekassen udskudt.

  Det er repræsentantskabet som sparekassens øverste myndighed, der godkender årsregnskabet for 2019 herunder fastsættelse af forrentningen af garantkapitalen, som for 2019 er indstillet af bestyrelsen til 2,5 % pro anno.

  Tidspunkt for repræsentantskabsmødets afholdelse og udbetaling af den af repræsentantskabet godkendte forrentning af garantkapitalen vil blive udmeldt her på hjemmesiden.

 • 08.04.2020Vi hjælper dig igennem Corona krisen

  Vi følger naturligvis myndighedernes opfordringer og anbefalinger i denne Corona krise.Sparekassen vil gøre alt hvad der er muligt for at hjælpe vores kunder igennem den økonomiske krise som situationen måtte udløse.

  Regeringen har lanceret adskillige hjælpepakker med det formål at understøtte den samfundsmæssige økonomi bedst muligt for såvel private lønmodtagere som erhvervslivet.
  Krisen rammer meget individuelt og på samme måde kan vores kunder blive ramt meget forskelligt.

  Langå Sparekasse ønsker at leve op til de opfordringer og henstillinger som regeringen og myndighederne forventer af pengeinstitutterne i Danmark.

  For privatkunder vil der være mulighed for at få op til 3 måneders ydelsesfritagelse på lån i Sparekassen.*)

  For erhvervskunderne vil der ligeledes kunne ydes op til 3 måneders ydelsesfritagelse på lån i Sparekassen.*)

  Samtidig vil der f.eks. i en periode indtil der kommer likviditet fra ansøgte hjælpepakker, kunne etableres et bevilget overtræk.

  For at minimere risikoen for spredning af Corona-virus har vi valgt ikke at holde fysiske møder.

  Du har dog altid muligheden for at skrive eller ringe til din rådgiver, som er klar til at drøfte hvilke muligheder der er for at hjælpe dig i forhold til din situation.

  *) Ekspeditionsgebyr for udfærdigelse af nye dokumenter udgør 750 kroner pr. lån

 • 27.03.2020Et godt kort-råd

  I disse CORONA tider, vil vi opfordre alle vore kunder som ikke p.t. har et betalingskort til at få et sådant bestilt.

  Vi ved, at forretninger meget gerne vil undgå kontanter på grund af smittefaren, samtidig med, at det ikke er muligt at få kontanter i Sparekassen. Vi hjælper dig meget gerne med at få bestilt et kort. Bare kontakt os på telefonen eller via netbanken.

  Vi har dog besluttet, at vi her ved det kommende månedsskifte, vil hjælpe de kunder, som endnu ikke har fået bestilt et kort. Vi vil således gøre det muligt at hæve kontanter den 31. marts og 1. april i tidsrummet fra kl. 13-16. Hvordan det praktisk bliver gennemført har vi endnu ikke taget stilling til. Hold derfor øje med opslag ved Sparekassen, så kan du se hvor vi kan hjælpe dig.

  Vi ser frem til at til at det hele er overstået, men ind til da passer vi godt på hinanden.

 • 16.03.2020Foranstaltninger i forbindelse med Corona-Virus

  Statsministeren har i de seneste dage gjort det klart, at vi har en fælles opgave i at minimere spredningen af Corona-virus mest muligt. Offentlige institutioner, skoler, daginstitutioner mv. lukkes ned, og statsministeren opfordrede private virksomheder til at følge trop.

  Vi kører med nødberedskab i Sparekassen

  I Langå Sparekasse følger vi statsministerens råd. Vi mennesker skal ikke omgås hinanden for meget, lød det fra statsministeren. Derfor har vi valgt at dele Sparekassens medarbejdere op i 2 hold, så vi på den måde arbejder med halv bemanding. Da vi med andre ord kører med nødberedskab, har vi valgt at lukke dørene i vores afdelinger i Randers og Langå fra og med mandag den 16. marts og indtil ny udmeldning. For afdelingen i Langå betyder det også, at kassen vil være lukket hele dagen indtil videre. Når situationen igen er normal, vil kassen i Langå naturligvis gå tilbage til nuværende åbningstider mandag – fredag fra kl. 13 - 16, torsdag dog til kl. 18.

  Du kan fortsat få hjælp til dine bankforretninger

  Vi er selvfølgelig fortsat klar til at hjælpe dig og vores øvrige kunder med bankforretninger, store som små. Derfor er vi klar ved telefonen.

  Vi er ikke i afdelingen for at åbne døren, hvis en kunde banker på, men for at sikre, at vi kan hjælpe vores kunder, selv om det bliver over en større fysisk afstand end normalt.

  Vi håber på jeres forståelse. Vi må stå sammen for at gøre vores yderste for at minimere spredningen af Corona-virus mest muligt.

  Find kontaktoplysninger på din rådgiver på langspar.dk/kontakt

  Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til os, så kan du også skrive på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., så vender vi tilbage med et svar til dig så hurtigt som muligt.

 • 28.01.2020Pas på fup opkald!

  Kriminelle forsøger løbene at franarre dig dine oplysninger. Ofte udgiver de sig for at komme fra NETS, Microsoft, pengeinstitutter, Skat, Postnord og lignende, men ingen af disse vil kontakte dig via telefon eller mail.

  Vi har kendskab til egne kunder og kunder fra andre pengeinstitutter, som er blevet kontaktet med det formål at prøve at franarre dem informationer.

  Personen påstår at have konstateret forsøg på misbrug af kundens kort eller netbank, BS aftaler som ikke er gået igennem som planlagt, og skal bruge NemID eller SMS-koder for at hjælpe.

  Så husk ALDRIG at udlevere følgende:

  • NemID (hverken kode eller numre fra kort/nummerviser/nøgleapp)
  • Brugernavn
  • CPR-nr.
  • Kortoplysninger (udløbsdato / kontrolkode) eller pinkode
  • Kode du modtager på SMS på din telefon 

  Generelt er ovenstående oplysninger PERSONLIGE og må i henhold til kort- og NemID regler IKKE deles med andre. Heller ikke dit pengeinstitut.

  Modtager du mail fra nogen du ikke forventer mail fra, så undlad at åbne og klikke på links i mailen.

  Kontakt din egen rådgiver hvis du er i tvivl.

  Læs pjecen fra Finans Danmark

 • 27.01.2020ERHVERV: Saml hele din betalingsløsning ét sted – helt enkelt!

  Nu kan vi også hjælpe dig med betalingsterminaler og kortindløsning til din virksomhed – både i fysisk forretning og netbutik!

  Vi har indgået et samarbejde med Bambora, og kan derfor nu hjælpe med at gøre betalingsdelen I din virksomhed meget nemmere.

  Bambora er den eneste spiller på betalingsmarkedet, som mestrer alle discipliner inden for betalingsløsninger herunder: betalingsterminaler, online betalingsgateways og indløsningsaftaler til de mest anvendte kreditkort I Danmark.

  For dig betyder dette samarbejde, at vi I fællesskab kan indgå en aftale om betalingsløsninger med Bambora til din virksomhed.

  Nogle af fordelene med denne løsning er:

  - Alt samlet I én pakke. Du har derfor kun en leverandør til hele din betalingsløsning

  - Markedets hurtigste udbetaling, inden for 2-5 hverdage

  - En simpel prismodel, helt uden startgebyr og andre skjulte gebyrer

  Udover disse fordele får du med en aftale hos Bambora også:

  - Et brugervenligt rapporteringssystem, så du nemt og enkelt kan få et overblik over dine transaktioner

  - Support 6 dage om ugen, hvis noget skulle gå galt

  - Bamboras løsninger understøtter naturligvis de mest anvendte betalingskort på det danske marked samt mobilbetalinger med vores wallet, Apple Pay eller Mobilepay.

   

  Interesseret I en nem og enkel løsning? Klik på linket nedenfor eller tag fat I din rådgiver, som vil hjælpe med kontakten til Bambora.

  Bambora

 • 17.01.2020Renteændring pensionskonti

  Den 2. marts 2020 nedsætter Langå Sparekasse renten på kontant indestående over kr. 25.000 til -0,75% p.a. på Kapitalpension, Alders­op­sparing, Ratepension og Selvpensions konti.

  Renteændringen sker som følge af udsigten til et fortsat lavt renteniveau med negative markeds­renter, samt af forretningsmæssige årsager. Renteændringen sker med baggrund i sparekassens almindelige forretningsbetingelser. Renten er variabel og kan ændres i henhold til sparekassens almindelige forretningsbetingelser.

  Vi anbefaler, at vores kunder med større kontant indeståender på pensionskonti, kontakter sparekassen for at drøfte muligheder for alterna­tive placeringer eksempelvis i pensionspuljer
  eller værdipapirer.

  Læs mere om de nye satser her.

  Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

 • 15.01.2020Ny åbningstid ved kassen fra 10. februar

  Gennem flere år har vi set et fortsat faldende antal ekspeditioner ved kassen. Som en konsekvens af det har vi besluttet at ændre åbningstiden for kasse­ekspeditionen.

  Ændringen sker fra 10. februar. Den daglige åbningstid ved kassen vil være i tidsrummet 13-16 – torsdag dog 13-18.

  Vi følger udviklingen
  Vores kunder har – som alle andre pengeinstitutters kunder – taget selvbetjeningsløsningerne til sig. Det betyder, at kundernes behov ændrer sig, og vi følger naturligvis med. Vi må bruge vores recurser anderledes for at leve op til kundernes forventninger til os.

  Vi er en Sparekasse for alle
  MEN som det lokale pengeinstitut er vi en sparekasse for alle – også for de kunder, som fortsat har brug for at komme til kassen. Derfor har vi også – i modsætning til mange andre pengeinstitutters filialer – valgt, stadig at have kassen åben hver dag.

  Vil du fortsat gerne hæve eller indsætte kontanter om formiddagen, kan dette ske i vores pengeautomater i Stevnstrup, Randers og Langå. I alle automater kan du også hæve euro.

  Døren er åben
  Udenfor kassens åbningstid, er der selvfølgelig stadig mulighed for at komme i sparekassen for personlig rådgivning omkring økonomiske forhold.

 • 16.12.2019Dato for repræsentantskabsmøde 2020 - udsættes grundet corvid-19

  GRUNDET CORVID-19 udsættes repræsentantskabsmødet. Ny dato meldes ud senere

   

  Indkaldelse sker i henhold til vedtægterne mindst 2 uger og højst 4 uger før mødet.

   

 • 09.12.2019Julehygge i Langå

  Kom ind og udfyld en konkurrencekupon, og deltag i konkurrencen om en julekurv til en værdi af kr. 500,-.

  Spændingen udløses ved vores traditionelle julehyggearrangement, torsdag den 19. december kl. 15-18, i Langå afdeling.

  Her er julehygge med knas og glögg – helt som vi plejer!

 • 15.10.2019Varsling

  Af forretningsmæssige grunde ændrer Langå Sparekasse pr. 1/12-2019 indlånsrenten for alle erhvervskunder og på alle erhvervsprodukter til minus 0,75% p.a.

 • 18.09.2019Rente- og gebyrændring

  Med virkning fra den 1/11 2019 nedsætter vi renten på børneopsparingskonti fra 1% til 0,50%.

  Vi forhøjer og tilretter priserne på nogle af vores gebyrer pr. 1/11 2019.

  Se ændringerne her

   

 • 06.09.2019Ny udgave af mobilbank til iPhone

  Download ny udgave af mobilbank til iPhone

  Vi arbejder hele tiden på at gøre vores mobilbank endnu bedre.

  Bruger du iPhone, vil du derfor blive bedt om at downloade vores nye mobilbank-app fra App Store, når du går i mobilbanken efter den 15. september 2019.

  Når du har downloadet vores nye mobilbank-app, er det vigtigt, at du sletter vores gamle mobilbank-app på din telefon.

  Du kan kende den gamle app på, at den beder dig gå i App Store og hente opdateret version.

  Den nye app kan det samme som den nuværende, men rummer en række tekniske forbedringer.

  Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 86 46 13 22 / 86 46 71 77 eller vores hotline 44 70 23 23.

   

  Sådan gør du trin for trin

  1. Åbn din nuværende mobilbank-app
  2. Du får nu vindue med overskriften App understøttes ikke. Klik på Hent opdatering
  3. Du får nu vist vores nye mobilbank-app i App Store. Klik på download-ikonet.
  4. Når download er færdig, klik på Åbn
  5. Du bliver nu spurgt om mobilbanken må bruge din lokalitet. Vi anbefaler, at du vælger Tillad, men du bestemmer selv.
  6. Du får nu et velkomstbillede; klik på Log på
  7. Du får nu en besked om, at du skal huske at slette din gamle mobilbank-app. Læs og klik OK
  8. Log på den nye mobilbank med samme brugernavn og pin, som du bruger til den gamle mobilbank-app.
  9. Du har nu den nye mobilbank-app på din telefon.
  10. Vigtigt: Slet den gamle mobilbank-app på din telefon. Den kan ikke anvendes længere.

   

   

   

 • 22.08.2019Kig forbi til Open by Night

  Kig forbi Langå Sparekasse til Open by Night i Langå fredag den 6. september kl 18-21, hvor vi byder på lidt godt til ganen for både store og små.

  I kan også deltage i konkurrencen om et gavekort til Langå Handel.

  Vi glæder os til at se jer til en hyggelig aften!

 • 22.07.2019Systemopdatering af pengeautomater

  Vores pengeautomater i hhv. Langå, Randers og Stevnstup skal opdateres med nyt system. Det vil for hver pengeautomat betyde lukning for en enkelt dag:

  • Langå - Torsdag den 15. august
  • Randers - Tirsdag den 27. august
  • Stevnstup - Fredag den 30. august

 • 05.03.2019Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde

  I henhold til sparekassens vedtægter indkalder bestyrelsen herved til ordinært repræsentantskabsmøde

  tirsdag den 19. marts kl. 17.00

  i Langå Sparekasse, Bredgade 10, Langå med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om sparekassens virksomhed i det forløbne år
  3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte
   årsrapport, herunder den af bestyrelsen foreslåede forrentning af garantkapitalen
  5. Valg af medlemmer til: a) bestyrelse
   b) suppleanter
  6. Valg af revisor
  7. Forslag fremsat af direktion, bestyrelse eller repræsentantskabsmedlemmer
  8. Eventuelt

   

  Se den fulde indbydelse til repræsentantskabsmedlemmerne her

 • 11.02.2019Dagmar går på pension

  Efter 7 års ansættelse i Langå Sparekasse som rådgiver overfor såvel private- som erhvervskunder har Dagmar valgt at gå på pension ved udgangen af februar måned. Efter Dagmars eget ønske vil den sidste dag alene blive markeret overfor kollegaerne i Sparekassen.

  Gennem alle årene i Langå Sparekasse har Dagmar på sin helt egen personlige måde været en utrolig afholdt medarbejder både af kunder og kollegaer. Dagmar har gennem de sidste måneder sammen med vores nye erhvervsrådgiver Jess Bjerreskov samt privatrådgiverne Troels Møller Sommer, Lars Thormann og Ann Engel Bjerre arbejdet på at gøre overgangen så blid som muligt for hendes kunder.

  Sparekassen vil gerne takke Dagmar for den store indsats gennem alle årene og samtidig ønske alt mulig held og lykke i fremtiden.

   

 • 03.01.2019Velkommen til Ann og Jess

  Langå Sparekasse byder velkommen til vores 2 nye medarbejdere Ann Engel Bjerre der er ansat som kunderådgiver i Langå Privat og Jess Laj Bjerreskov der er ansat som erhvervsrådgiver i Langå Erhverv.

Langå Sparekasse anvender cookies for at sikre en optimal brugeroplevelse og til opsamling af statistik som bruges til at forbedre hjemmesiden