topbanner nyheder

 

Nyheder

 
 

 

 • 09.12.2019Julehygge i Langå

  Kom ind og udfyld en konkurrencekupon, og deltag i konkurrencen om en julekurv til en værdi af kr. 500,-.

  Spændingen udløses ved vores traditionelle julehyggearrangement, torsdag den 19. december kl. 15-18, i Langå afdeling.

  Her er julehygge med knas og glögg – helt som vi plejer!

 • 15.10.2019Varsling

  Af forretningsmæssige grunde ændrer Langå Sparekasse pr. 1/12-2019 indlånsrenten for alle erhvervskunder og på alle erhvervsprodukter til minus 0,75% p.a.

 • 18.09.2019Rente- og gebyrændring

  Med virkning fra den 1/11 2019 nedsætter vi renten på børneopsparingskonti fra 1% til 0,50%.

  Vi forhøjer og tilretter priserne på nogle af vores gebyrer pr. 1/11 2019.

  Se ændringerne her

 • 06.09.2019Ny udgave af mobilbank til iPhone

  Download ny udgave af mobilbank til iPhone

  Vi arbejder hele tiden på at gøre vores mobilbank endnu bedre.

  Bruger du iPhone, vil du derfor blive bedt om at downloade vores nye mobilbank-app fra App Store, når du går i mobilbanken efter den 15. september 2019.

  Når du har downloadet vores nye mobilbank-app, er det vigtigt, at du sletter vores gamle mobilbank-app på din telefon.

  Du kan kende den gamle app på, at den beder dig gå i App Store og hente opdateret version.

  Den nye app kan det samme som den nuværende, men rummer en række tekniske forbedringer.

  Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 86 46 13 22 / 86 46 71 77 eller vores hotline 44 70 23 23.

   

  Sådan gør du trin for trin

  1. Åbn din nuværende mobilbank-app
  2. Du får nu vindue med overskriften App understøttes ikke. Klik på Hent opdatering
  3. Du får nu vist vores nye mobilbank-app i App Store. Klik på download-ikonet.
  4. Når download er færdig, klik på Åbn
  5. Du bliver nu spurgt om mobilbanken må bruge din lokalitet. Vi anbefaler, at du vælger Tillad, men du bestemmer selv.
  6. Du får nu et velkomstbillede; klik på Log på
  7. Du får nu en besked om, at du skal huske at slette din gamle mobilbank-app. Læs og klik OK
  8. Log på den nye mobilbank med samme brugernavn og pin, som du bruger til den gamle mobilbank-app.
  9. Du har nu den nye mobilbank-app på din telefon.
  10. Vigtigt: Slet den gamle mobilbank-app på din telefon. Den kan ikke anvendes længere.

   

   

   

 • 22.08.2019Kig forbi til Open by Night

  Kig forbi Langå Sparekasse til Open by Night i Langå fredag den 6. september kl 18-21, hvor vi byder på lidt godt til ganen for både store og små.

  I kan også deltage i konkurrencen om et gavekort til Langå Handel.

  Vi glæder os til at se jer til en hyggelig aften!

 • 22.07.2019Systemopdatering af pengeautomater

  Vores pengeautomater i hhv. Langå, Randers og Stevnstup skal opdateres med nyt system. Det vil for hver pengeautomat betyde lukning for en enkelt dag:

  • Langå - Torsdag den 15. august
  • Randers - Tirsdag den 27. august
  • Stevnstup - Fredag den 30. august

 • 05.03.2019Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde

  I henhold til sparekassens vedtægter indkalder bestyrelsen herved til ordinært repræsentantskabsmøde

  tirsdag den 19. marts kl. 17.00

  i Langå Sparekasse, Bredgade 10, Langå med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om sparekassens virksomhed i det forløbne år
  3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte
   årsrapport, herunder den af bestyrelsen foreslåede forrentning af garantkapitalen
  5. Valg af medlemmer til: a) bestyrelse
   b) suppleanter
  6. Valg af revisor
  7. Forslag fremsat af direktion, bestyrelse eller repræsentantskabsmedlemmer
  8. Eventuelt

   

  Se den fulde indbydelse til repræsentantskabsmedlemmerne her

 • 11.02.2019Dagmar går på pension

  Efter 7 års ansættelse i Langå Sparekasse som rådgiver overfor såvel private- som erhvervskunder har Dagmar valgt at gå på pension ved udgangen af februar måned. Efter Dagmars eget ønske vil den sidste dag alene blive markeret overfor kollegaerne i Sparekassen.

  Gennem alle årene i Langå Sparekasse har Dagmar på sin helt egen personlige måde været en utrolig afholdt medarbejder både af kunder og kollegaer. Dagmar har gennem de sidste måneder sammen med vores nye erhvervsrådgiver Jess Bjerreskov samt privatrådgiverne Troels Møller Sommer, Lars Thormann og Ann Engel Bjerre arbejdet på at gøre overgangen så blid som muligt for hendes kunder.

  Sparekassen vil gerne takke Dagmar for den store indsats gennem alle årene og samtidig ønske alt mulig held og lykke i fremtiden.

   

 • 03.01.2019Velkommen til Ann og Jess

  Langå Sparekasse byder velkommen til vores 2 nye medarbejdere Ann Engel Bjerre der er ansat som kunderådgiver i Langå Privat og Jess Laj Bjerreskov der er ansat som erhvervsrådgiver i Langå Erhverv.

 • 26.10.2018Midlertidig lukning af værdipapirhandel


  Der vil blive lukket for ordreindlæggelse i både danske og udenlandske aktier, samt investeringsforeninger fra kl.17.00 fredag den 26.10.2018 grundet opdateringer. Alle ordre der allerede ligger i systemet vil stadigvæk eksistere og det forventes at nye ordrer kan indlægges fra kl.8.30, mandag den 29.10.2018.

  Dernæst vil det ikke være muligt at handle værdipapirer mellem kl.17.00-22.00 fredag den 26.10.2018.

 • 22.10.2018Slut med 500 EUR sedler

  Det er helt overordnet besluttet fra EU´side, at man ikke længere vil udgive 500 EUR sedler fra 1. januar 2019. Da Langå Sparekasses leverandører og samarbejdspartnerer af kontant valuta, har valgt ikke længere at ville håndtere 500 EUR sedler, har vi valgt at stoppe for ind- og udbetaling af 500 EUR sedler.

  500 EUR sedlen fortsætter med at være et lovligt betalingsmiddel, men vær opmærksom på at færre og færre butikker, vekselkontorer og banker vil modtage disse sedler. Er du erhvervsdrivende og modtager kontanter fra dine kunder, så er det en god ide at gøre dem opmærksom på, at du/I ikke længere ønsker at modtage disse 500 EUR sedler. 

 • 17.08.2018Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde

  Tirsdag den 11. september 2018 kl. 17:00 i Langå Sparekasse, Bredgade 10, Langå

  Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Orientering fra Formanden og direktionen

  3. Forslag fremsat af direktion, bestyrelse eller repræsentantskabsmedlemmer

   a) Fremlæggelse af ændringer til Langå Sparekasses vedtægter til godkendelseaf repræsentantskabet

  4. Eventuelt

 • 03.05.2018Børneopsparing kan nu fordobles

  Ifølge de gamle regler var indbetalingsgrænsen kr. 3.000,- årligt og kr. 36.000,- i alt på en børneopsparing. Folketinget har nu vedtaget den lov, der gør det muligt at indbetale op til kr. 6.000 årligt på en børneopsparingskonto samt et nyt samlet indbetalingsloft på kr. 72.000.

  Er der eksempelvis allerede indskudt kr. 3.000 i år, kan der således nu igen indskydes yderligere kr. 3.000, eller, hvis der ikke er indskudt i år, helt op til kr. 6.000.

  Få en snak med din lokale rådgiver, og hør mere om dine muligheder.

 • 12.04.2018Millionærkontoen ophører som ordning

  Millionærkontoen, der har eksisteret siden 1990, ophører nu som ordning.

  Konceptet, der bygger på en opsparingsform med mulighed for gevinst en gang om måneden men ingen rente, har desværre ikke vist sig holdbart i længden, for præmiepuljen er blandt andet afhængig af det almindelige renteniveau, der gennem flere år har været historisk lavt.

  Præmiepuljen, der indtil for få år siden var på over en million kr. om året, svarende til en gennemsnitlig årlig rente på godt 0,1 procent, har således gennem længere tid været støt faldende og nærmer sig nu et niveau, hvor der ikke længere kan udbetales gevinster på et attraktivt niveau. I februar måned 2018 trækkes der således lod om 51 kontante gevinster til en samlet præmiepulje på 10.000 kr., svarende til en gennemsnitlig årlig rente på 0,01 procent.

  Millionærkonto-ordningen ophører ved udgangen af juni 2018.

  Hvis du har en millionærkonto i Langå Sparekasse vil dit indestående blive opgjort efter sidste trækning i juni og overført til en opsparing.

 • 23.03.2018Ny direktør i Langå Sparekasse

  Langå Sparekasse har ansat ny direktør. Det bliver Ole Bonde, som kommer fra et job som direktør i Rønde Sparekasse. Ole Bonde vil tiltræde stillingen i Langå med respekt for sin kontrakt med Rønde Sparekasse.

  Ole har fra tidligere job et godt kendskab til Langå Sparekasses markedsområde, og vil helt sikkert kunne styrke sparekassen i videreførelsen af den fastlagte strategi. Vi ser frem til samarbejdet med Ole, og vil så snart det er muligt meddele de nærmere forhold om første arbejdsdag i Langå Sparekasse. Indtil tiltrædelsen varetages den daglige ledelse fortsat af konstitueret direktør Anders Myrhøj.

  Sparekassen har siden 2016 arbejdet med Strategi 2020, hvor fokus er at skabe en vækst, der sikrer et fortsat selvstændigt og konkurrencedygtigt lokalt pengeinstitut. Langå Sparekasse kommer ud af 2017 med et resultat på 7 mio. kr., en balancesum på 1.095 mio. kr. og en egenkapital på 134 mio. kr. Sparekassen beskæftiger 25 medarbejdere i henholdsvis Langå og Randers.

  På vegne af bestyrelsen i Langå Sparekasse
  Michael K. Andreassen
  Formand

 • 07.03.2018Indkaldelse til repræsentantskabsmøde

  I henhold til sparekassens vedtægter indkalder bestyrelsen herved til ordinært repræsentantskabsmøde

  tirsdag den 20. marts 2018 kl. 17.00 i Langå Sparekasse, Bredgade 10, Langå

  Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om sparekassens virksomhed i det forløbne år
  3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport, herunder den af bestyrelsen foreslåede forrentning af garantkapitalen
  5. Valg af medlemmer til:
   a) Bestyrelse
   b) Suppleanter
  6. Valg af revisor
  7. Forslag fremsat af direktion, bestyrelse eller repræsentantskabsmedlemmer
  8. Eventuelt

 • 05.01.2018Redegørelse om risikooplysning til Langå Sparekasse af 3. januar 2018
 • 06.11.2017Langå Sparekasse skal have ny direktør

  Langå Sparekasses direktør Morten Vagnø har af personlige årsager, valgt at opsige sin stilling og har haft sidste arbejdsdag i sparekassen.

  Bestyrelsen beklager Morten Vagnøs beslutning, men accepterer naturligvis denne, og ønsker Morten Vagnø held og lykke fremover.

  Sparekassen har siden Morten tiltrådte 1. december 2015 arbejdet med en fornyet strategi, som skal sikre vækst og selvstændighed fremadrettet. Herunder har vi påbegyndt generationsskifte i Sparekassen, ændret organisationen til forventede fremtidige krav og åbnet en filial i Randers. Det er således bestyrelsens opfattelse, at Langå Sparekasse står fornuftigt i det fremtidige arbejde med gennemførelse af strategiplanen.

  Arbejdet med at finde en ny direktør er skudt i gang. Administrationschef Anders Myrhøj er konstitueret som direktør i Langå Sparekasse frem til en ny direktør er ansat.

  Kontaktperson: Bestyrelsesformand Michael Kirkebæk Andreasen, tlf. 25 34 73 80.

 • 26.09.2017Ny pengeautomat i Langå

  Der er nu opsat ny pengeautomat i Langå. I den nye automat kan der hæves op til kr. 10.000 kr. pr. døgn i vores åbningstid og 5.000 kr. udenfor åbningstid. Der kan også indsættes kontanter samt hæves Euro gebyrfrit for Langå Sparekasses kunder.

 • 31.08.2017Nu får du KundeKroner fra Totalkredit

  Der er KundeKroner på vej til dig. De første får du ved terminsbetalingen den 30. september i år.

  KundeKroner er en rabat, som du får, når du har et privat realkreditlån i Totalkredit gennem dit pengeinstitut. Rabatten bliver automatisk trukket fra din bidragsbetaling hvert kvartal.

  Dine KundeKroner afhænger af restgælden på dit realkreditlån. Du får 250 kr. pr.kvartal pr. lånt million kr., du har i restgæld. Helt konkret udgør KundeKroner 0,1% p.a. af din restgæld og gives automatisk som en rabat på bidragsbetalingen ved terminsbetalinger.

  Totalkredit har allerede nu lagt sig fast på, hvor mange KundeKroner du får frem til juni 2019. Hvor mange KundeKroner, du får efterfølgende, afhænger af, hvor meget tilskud Totalkredit modtager fra Forenet Kredit. Tilskuddet afgøres bl.a. af, hvor godt det går i Totalkredit.

  Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte din rådgiver.

  Se filmen, der kort forklarer KundeKroner.

 • 07.08.2017Pengeautomat i Randers

  I vores Randers afdeling på Østervold er der nu sat en pengeautomat op. Her kan hæves op til kr. 5.000 pr. døgn, indsættes kontanter samt hæves Euro gebyrfrit for Langå Sparekasses kunder.
  Automaten er placeret i vores foyer, og uden for vores normale åbningstid kan du som kunde få adgang via en kortlæser ved indgangsdøren.

  Automaten i Langå afdeling vil blive udskiftet i løbet af efteråret, så det også her vil blive muligt at få udbetalt Euro gebyrfrit.

 • 01.06.2017Langå Sparekasse i Randers

  I december 2016 flyttede vi vores afdeling fra Stevnstrup til Randers . Vores afdeling i Randers ligger lige midt på Østervold, hvor vi byder velkommen til både eksisterende og nye kunder.

  Afdelingen i Randers har ingen kassefunktion, men vil inden længe have en automat til både ind- og udbetaling af kontanter.

  Vi vil gerne byde alle velkommen i vores nye lokaler, men du behøver ikke at bo i Randes for at være kunde – vi vil meget gerne holde møder via telefon eller video.