Langå Sparekasses bestyrelse pr. 19. marts 2019

Revisionsudvalget

Folketinget vedtog i 2008, at finansielle virksomheder over en vis størrelse skal etablere et revisionsudvalg.Ifølge reglerne skal revisionsudvalget sammensættes af bestyrelsens medlemmer, og mindst ét medlem af revisionsudvalget skal være uafhængig af sparekassen og besidde særlige regnskabsmæssige eller revisionsmæssige kvalifikationer. Formanden for revisionsudvalget i sparekassen er Erik Møller, statsaut. revisor.  

Revisionsudvalget består af: 
Erik Møller, statsaut. revisor (formand for udvalget)
Michael Kirkebæk Andreasen, reg. revisor FRR      

Langå Sparekasse anvender cookies for at sikre en optimal brugeroplevelse og til opsamling af statistik som bruges til at forbedre hjemmesiden